Afrikaans Bybel

Ons bied ‘n Bybel van lyn af aan wat die Afrikaanse weergawe van die Geskrifte bevat: Afrikaanse Bybel.

Laai hierdie app af wat spesiaal gemaak is vir Afrikaans sprekendes in Suid Afrika en Namibie. Wanneer dit afgelaai is, kan u die Bybel lees selfs al is u nie konnekteer tot die internet. Soek die verse wat u wil leer en geniet die Woord van God daagliks op u Android foon of tablet.

Die Bybel is in baie verskillende tale vertaal. Geniet die Heilige Bybel in u eie moedertaal! Begin u dag deur ‘n uitstekende weergawe van die Heilige Bybel in Afrikaans te lees.

Deur die Heilige Bybel te lees gee ons verligting en nader ons tot Ons God.

afrikaans-bybel-5

Die Heilige Bybel bestaan uit ‘n Ou en Die Nuwe Testament:(Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalms, Spreuke van Salomo, Prediker, Hooglied van Salomo, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere van Jeremia, Esegiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, Korintiërs 1 en 2, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)
Die beste app in Afrikaans om gratis afgelaai te word!

https://play.google.com/store/apps/details?id=afrikaans.Bybel

Writen by webadmin